ajankohtaista‎ > ‎

Teivaan hotellin kaavasta

posted May 24, 2011, 11:34 AM by Juha Hertsi
LAUSUNTO NAAPURIEN KUULEMINEN ASEMA-KAAVAN MUUTOKSESSA A-2492 TEIVAAN
HOTELLI 5.5.-26.5.2011

Teknisen ja ympäristötoimialan maankäytön yksikössä on laadittavana
asemakaavan muutos Teivaanrinteen ja Teivaan sataman alueella.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kylpylähotellin
toteuttaminen lisäämällä voimassa olevan asemakaavan mukaista
rakennusoikeutta (nykyinen 16.500 k-m2 ja tavoitteena 30.000 k-m2) ja
tarkistaa korttelialueen rajoja ottaen huomioon alueen suojeluarvot.

Kariniemi-seuran ry:n hallitus on kokouksessaan 19.5.2011 keskustellut
asiasta ja päätynyt antamaan seuraavat lausunnon valmisteluun:

Teivaanmäen kylpylähotellin toteuttaminen tukee kaupungin palveluiden
ja työllisyyden paranemista. Toteutuessaan hanke lisää sekä
rakennusaikaista, mutta myös sen jälkeen tapahtuvaa työllisyyden
kasvua palvelutoimialalla. Hankkeen toteuttaminen ei kuitenkaan saa
tapahtua luontoarvoja suuresti hävittäen. Lahdessa on selkeästi
tunnistettu tarve saada korkeatasoisempia hotelli- ja
kylpyläpalveluita alueen asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön.
Alueelta on lyhyt etäisyys kaupungin keskustaan, messuille,
urheilukeskukseen, järvimatkailun satamiin, Sibeliustalolle ja
luontoreiteille pitkin Salpausselän harjua.

Vaihtoehto VE 1 eli nykyinen asemakaava ei mahdollista riittävän
suuren palvelukeskuksen synnyttämistä. Kariniemi-seura ry kannattaa
luontoarvoja kohtalaisen vähän muuttavana vaihtoehtona numero kahta
(VE 2), jossa hotelli on kokonaan sijoitettu Teivaanmäen rinteeseen.
Sijoittelu vaihtoehdossa 2 säilyttää alueen itäosan lehtoalueen
suurelta osin ja myös nykyiset metsäalueen reunat eivät paljoakaan
muutu. Jyrkkä joutomaarinne tulee vaihtoehdossa hyvin käyttöön ja
pysäköinti hoituu joustavasti rakennuksen sisäisenä ratkaisuna.
Vaihtoehto 2 jättää rannan edelleen avoimeksi tilaksi ja nykyisiä
satamapalveluita voidaan kehittää Teivaan satamassa. Maisemat
hotellista avautuvat rantaan ja järvelle avoimeen tilaan ja
esimerkiksi keskustelussa ollut Teivaan voimalaitos ei heikennä
hotellivieraiden maisemanäkymiä.

Muut vaihtoehdot VE 3 – VE 7 muuttavat alueen rakenteita merkittävästi
aiheuttaen tiemuutoksia, purkamista ja rantojen rakentamista. Nämä
vaihtoehdot heikentävät alueen vetovoimaa ja luontoarvoja vaihtoehtoa
2 enemmän.

Lahdessa 23.5.2011

Pirjo Varumo
puheenjohtaja

Soile Lintunen
sihteeri/hallituksen jäsen

Raila Hagsröm
hallituksen jäsen

Rami Lehto
hallituksen jäsen

Aarne Tuovinen
hallituksen jäsen

Juha Hertsi
hallituksen jäsen
Comments