Hurjaa lisärakentamista Kariniemen mäen rinteeseen - Voit tehdä muistuksen!

Julkaisupäivämäärä: Sep 29, 2014 4:24:44 PM

Kariniemi-seura valmistelee muistutusta tähän muutosesitykseen!

Lahden kaupungin Kartanon (2.) kaupunginosan korttelin 2370 tonttia 9 koskeva asemakaavan muutosehdotus A-2598 (Vesijärvenkatu 74).

Katso täältä: http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/4B2CA1F18A381EA5C2257C6D0048E1BE

Kiinteistö Oy Vesijärvenkatu 74:n valtuuttamana Audeo Oy:n hakemuksesta on laadittu asemakaavan muutosehdotus Vesijärvenkatu 74 tontille. Tontti sijoittuu Kariniemen mäen ja Vesijärvenkadun väliin.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asumisen lisääminen asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontilla.

Kaavatyö tukee kaupungin strategian 2025 kohtia A5 (vahvistamalla keskusta-alueen vetovoimaa sen ympäristöön sijoittuvan asumisen avulla) sekä A7 (tiivistämällä yhdyskuntarakennetta kestävästi).

Asemakaavan muutoksella sallitaan kolmen viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentuminen aiemmin liike- ja toimistokäytössä olleen rakennuksen paikalle katuun kiinni rajoittuen. Kerroksista ensimmäinen sijoittuu rinteeseen. Uutta rakennusoikeutta tontille osoitetaan yhteensä 5 260 k-m2 (tonttitehokkuus e=1.09), jonka lisäksi saa rakentaa maanalaisen parkkihallin.