Valmisteilla vetoomus liikennejärjestelyistä Kariniemenkadulla

Julkaisupäivämäärä: Oct 12, 2019 5:20:23 AM

Kariniemi on puhtaasti asuin- ja virkistyskäyttöön tarkoitettu alue. Kariniemenkatu on ns. asuntokatu (paikalliskatu), jolla on nopeusrajoitus 30 km/h – ei siis kokoojakatu, jollaisena Kariniemenkatua nykyinen liikenne käyttää ja jollaisen nykyinen liikennejärjestely mahdollistaa. Nykyisellään osa liikennevirrasta käyttää jopa Kolkankatua sekä Vaaniankatua oikaisureittinä Tarinakadun kautta, samoin Johannankadun kautta Lahdenkadulle.

Olemme hyvin huolissamme Kariniemenkadun liikenneturvallisuudesta. Suojaetäisyydet kadun varrella oleviin kiinteistöihin ovat hyvin rajalliset (suorat tonttiliittymät). 

Esitämme ns. SIVUSIIRTYMIEN rakentamista kahteen kohtaan Kariniemenkadulle nopeuksien

alentamiseksi sekä liikennevirran osittaiseksi ohjaamiseksi suunnitelluille pääväylille.

Hidastekorokkeiden käyttö ei ole vaihtoehto. Tästä on jo käyty keskustelua kaupungin edustajien kanssa. Korokkeet eivät vaikuttaisi liikennemääriin vähentävästi ja niiden vaikutus olisi talvikunnossapitoa heikentävä. Niistä on todettu myös tärinähaittoja kiinteistöihin jo olemassa olevien hidastekorokkeiden vuoksi.

Sivusiirtymien myötä osa liikenteestä ohjautuisi luontevasti Lahdenkatua ja Kartanonkatua pitkin. Emme esitä kadun sulkemista liikenteeltä, kuten esimerkiksi Paavolassa on kesällä 2019 toteutettu (Laaksokadun ja Karjalankadun liittymä). Ratkaisu on siellä tehty asukkaiden toiveen mukaisesti, tarkoituksena lisätä Paavolan kampuksen liikenneturvallisuutta (ESS 24.7.2019). Kariniemenkadun osalta perustelut ovat vielä merkittävämmät ja pidämme jo pelkästään tasavertaisen kaupunkisuunnittelun mukaisena toimintana toteuttaa esitetyt liikennejärjestelyt.